@@edit

پنل ارسال پیامک

ارسال پیام کوتاه به محله ها و مناطق اصفهان

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

امروزه راهکارهای تبلیغاتی بسیار زیادی برای کسب و کار شما وجود دارد روش هایی پرهزینه و غیر هدفمند که ممکن است دفعات زیادی این روش ها را امتحان کرده باشید و نه تنها نتیجه ی مناسبی نگرفته اید بلکه هزینه تبلیغات را هم هدر داده اید . این روش ها میتوانند : تبیلغات محیطی , تلویزیونی , روزنامه و...

۹ ایده بازاریابی پیامکی در مورد تعطیلات تابستانی

/%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/

ایده بزرگ بازاریابی پیامکی اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اکثر افراد معتقند که بازاریابی فصلی می تواند در دستیابی به اهداف شان نقش به سزایی داشته باشد. یکی از بهترین فصل های فروش در سال، تابستان است. اکنون مروری بر بازاریابی پیامکی در فصل تابستان خواهیم داشت که در بهبود کسب و کار...